twojoptyk
 Wady wzroku


Obraz powstający na siatkówce, przesyłany jest przez nerw wzrokowy do mózgu, a tam przetworzony w ośrodku wzroku. Każde oko podaje do mózgu swój obraz. Obydwa wrażenia wzrokowe w mózgu zostają przetworzone i nałożone na siebie, dlatego widzimy jeden obraz. Jest on jednak bogatszy niż obraz z jednego oka, ponieważ pole widzenia jest większe i, co ważniejsze, mamy poczucie głębi, ułatwiające poruszanie nam się w otoczeniu.

Poprawność widzenia jest na ogół zakłócana przez jedną z wad:

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ
Jeśli obraz przedmiotów dalekich jest mniej lub bardziej niewyraźny (nieostry), natomiast przedmioty będące blisko są ostro widziane, możliwą przyczyną Twojego dyskomfortu jest najczęstsza z wad wzroku – nieodpowiednia długość gałki ocznej, czyli krótkowzroczność. Oko ma kształt zbyt wydłużony (owalny), dlatego ostry obraz przedmiotów dalekich powstaje przed siatkówką.

NADWZROCZNOŚĆ
Przy nadwzroczności oko ma kształt zbyt spłaszczony, czyli gałka oczna jest za krótka. Dlatego na siatkówce obraz przedmiotów bliskich jest rozmazany: ostry obraz powstałby za  siatkówką. Osoba nadwzroczna i jednocześnie starczowzroczna, u której proces akomodacji jest już słaby, widzi nieostro zarówno przedmioty bliskie jak i dalekie.

ASTYGMATYZM
Powierzchnia rogówki powinna być sferyczna. W przypadku odstępstw od sferycznego kształtu powierzchni, rogówka silniej załamuje światło w jednej płaszczyźnie, a słabiej w innej. Postrzegane przedmioty zostają odtworzone na siatkówce jako linie, a cały obraz rozmywa się jak na poruszonym zdjęciu. Często tej wadzie towarzyszy krótko- lub nadwzroczność, co powoduje silne zniekształcenie i nieostre widzenie.Twój Optyk - zakład optyczny w ŚwidwinieOkoło 90% informacji z otoczenia odbieranych jest za pośrednictwem wzroku, dlatego każdy, niezależnie od wieku, chciałby widzieć wyraźnie. Ponad połowa ludzkości świata wymaga pomocy optycznej w postaci okularów. Dla wielu osób okulary, oprócz wymaganej korekcji dla wzroku są modnym elementem stroju lub służą do ukształtowania pożądanego wizerunku.